Stalosan F

– Lider w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego.

Na całym świecie zaczęto przywiązywać najwyższą wagę do zdrowych produktów żywnościowych. Konsumenci stawiają im coraz większe wymagania i pragną lepszego dostępu do wyrobów wytwarzanych lokalnie. Ważny punkt na liście ich życzeń stanowi również zmniejszenie ilości farmaceutyków wykorzystywanych w procesie produkcji. Ludzie chcą zdrowej żywności, w której nie znajdują się pozostałości leków. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, jeśli produkcja przebiega w odpowiedni sposób, i w tym celu należy uwzględnić bezpieczeństwo biologiczne. Planowanie zgodne z bezpieczeństwem biologicznym to bardzo ważne narzędzie, dzięki któremu w procesie hodowli żywego inwentarza uzyskuje się zdrowy i nieszkodliwy dla środowiska produkt.

Naszą najważniejszą misją jest zapewnienie produkcji żywego inwentarza pomimo epidemii chorób, które mogą mieć daleko sięgające, ogromne konsekwencje. Stalosan F stanowi element tej misji, lecz sam z siebie nie może oczywiście na nic zaradzić ani niczemu zapobiec. Właśnie dlatego intensywnie staramy się zwiększać zasób naszej wiedzy na temat bezpieczeństwa biologicznego, aby móc pomagać rolnictwu. Planowanie zgodne z bezpieczeństwem biologicznym i korzystanie z preparatu dezynfekcyjnego Stalosan pomagają w ochronie procesu hodowli.

Stalosan Field